به گزارشافکارخبر، کابل اعلام کرد: اقامت ملامنصور در دبی در حالی توسط برخی رسانه ها از جمله روزنامه نیویورک تایمز آمریکا مطرح می شود که وی از سوی سازمان ملل در لیست افرادی است که حق پرواز ندارند.

گفته می شود رهبر جدید طالبان بیشتر در دبی اقامت داشته و پروازهای زیادی میان پاکستان و امارات دارد.

ملا اختر منصور دو ماه قبل و پس از تایید خبر مرگ ملاعمر به عنوان سرکرده جدید این گروه معرفی شد.