به گزارشافکارخبر،روزنامه سعودی " الحیات " چاپ لندن، سرتیپ " منصور الترکی " گفت: طی سال گذشته ۹۶ هزار مورد جرم ثبت شد که این رقم معادل روزانه ۲۷۰ جرم است.

وی خاطرنشان کرد که سال گذشته فقط ۷۰ درصد از مجرمان دستگیر شده اند.

الترکی تأکید کرد که میزان حمله به افراد در عربستان سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد رشد داشته است؛ البته قتل عمد ۱۷ درصد کاهش داشت. در این بین سرقت و زور گیری بیشترین جرم مرتکب شده در سال گذشته بود.

از میان استانها و شهرهای مختلف عربستان، " ریاض " پایتخت این کشور بیشترین آمار جرم و جنایت ثبت شده را به خود اختصاص داد.
بیشترین آمار ثبت شده از چاقو کشی نیز در طائف بود.