به گزارشافکارخبر، افغانستان اعلام کرد: «محمد علی احمدی»، معاون استاندار غزنی به رسانه ها گفت: درگیری ها هنوز در برخی مناطق از جمله منطقه «شهباز» در مرکز شهر غزنی و منطقه «نانی» در شهرستان اندر این ولایت ادامه دارد.

وی افزود: نیروهای تازه نفس به منطقه اعزام شده اند. همچنین دو هواپیمای بدون سرنشین شب گذشته مواضع طلبان را بمباران کردند که در نتیجه آن، ۲۰ عضو این گروه کشته شدند. معاون استاندار غزنی مجموع تلفات طالبان در دو روز اخیر را ۶۷ کشته و ۴۱ زخمی اعلام کرد.

روز گذشته طالبان با حمله به مرکز غزنی قصد تصرف این شهر را داشتند که با مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدند.

این درگیری ها شاهراه کابل قندهار را برای دومین روز مسدود کرده است.