به گزارشافکارخبر،" اسماعیل ولد الشیخ " روز سه شنبه اعلام کرد: ازسرگیری فوری مذاکرات برای پایان دادن به بحران یمن و نجات دادن مردم بسیار ضروری است.

فرستاده سازمان ملل به یمن افزود: اگر مذاکرات صلح به عنوان تنها گزینه برای نجات مردم یمن فوراً ازسرگرفته نشود، پیش بینی می شود که اوضاع این کشور در زمانی کوتاه به مرحله بسیار بحرانی برسد.

الشیخ قبلاً طرفهای متخاصم یمن را به نشستن بر سر میز مذاکره فراخوانده بود ولی عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری این کشور و دولت انتصابی اش با فراخوان الشیخ مخالفت کردند زیرا عربستان می خواست که تا حد امکان به تخریب یمن بپردازد و بخشی از اهداف خود را در این کشور محقق کند.

مخالفان مذاکره برای توجیه امتناع خود از نشستن بر سر یک میز همچنین به دروغ ادعا می کنند که حزب کنگره خلق و جنبش انصار الله فقط برای خودنمائی با ازسرگیری مذاکرات موافقت کرده اند .