به گزارشافکارخبر،همراه با افزایش عملیات جوانان فلسطینی با چاقو علیه صهیونیست‌ها، ترس بسیاری بین شهرک‌نشینان صهیونیست ایجاد شده است به‌گونه‌ای که به یکدیگر با چاقو حمله‌ور می‌شوند.

یک جوان ۲۰ ساله اسرائیلی یک صهیونیست دیگر را به گمان اینکه وی فلسطینی است، با چاقو زخمی کرد.

بنا به این گزارش، این جوان اسرائیلی به نام «یهودا» در منطقه «کریات اتا» در نزدیکی «حیفا» در شمال فلسطین اشغالی با یک چاقو به فرد دیگری که گمان می‌کرد فلسطینی است، حمله‌ور شد و وی را به شدت زخمی کرد.

این فرد اسرائیلی پس از این حمله اقدام به فرار کرد که مأموران صهیونیستی به سمت وی تیراندازی کردند که در جریان این تیراندازی نیز، یک عابر زخمی شد و سرانجام فرد حمله کننده دستگیر شد.

از زمان آغاز ناارامی‌های جدید در کرانه باختری که به سرزمین اشغالی و نوار غزه نیز کشیده شده است، ۷ صهیونیست کشته و دهها تن دیگر زخمی شده‌اند.

این نا آرامیها که میرود به انتفاضه سوم ختم شود، پس از آن آغاز شد که صهیونیستها با همراهی مأموران اسرائیلی، چندین مرتبه به مسدالاقصی حملهور شدند.