به گزارشافکارخبر،اتهام این زنان این است که نقابی که به صورت داشتند ولی چشمشان را نپوشانده بودند، به همین دلیل به جبهه فرودگاه نظامی دیر الزور اعزام شدند تا به مدت ۲۴ ساعت برای تروریست های داعش مستقر در اطراف فرودگاه غذا بپزند.

مرکز "دیده بان حقوق بشر سوریه" وابسته به مخالفان این کشور در لندن اعلام کرد، پس از آنکه شهروندان به اجبار در حال عمل کردن به مقررات سخت گیرانه داعش به ویژه درخصوص نوع پوشش هستند، عناصر این گروه تروریستی به دنبال بهانه های دیگری هستند تا برای ارعاب بیشتری شهروندان آنان را مجازات کنند.