به گزارشافکارخبر،دادگاه رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی این حکم را درباره عملیات مزبور در یک دستگاه اتوبوس صهیونیستی نزدیک شهرک " ارمون هنتسیف " که به کشته شدن دو شهرک نشین انجامید، صادر نمود.
یکی از این دو شهرک نشین صهیونیست، خاخام بود.
" بلال غانم " و " بهاء علیان " دو جوان ۲۰ ساله ای بودند که این عملیات را انجام دادند

در این عملیات ۲۰ صهیونیست مجروح شدند که جراحت یکی از آنان وخیم اعلام شده است.
" علاء ابو جمل " دیگر جوان فلسطینی نیز با یک دستگاه خودرو سه شهرک نشین را زیر گرفت و سپس با پیاده شدن از خودرو چند صهیونیست را زخمی کرد که در نهایت به ضرب گلوله صهیونیستها شهادت رسید.
در این عملیات یک شهرک نشین کشته شد و سه نفر به شدت زخمی شدند.