به گزارشافکارخبر، نیویورک تایمز اعلام کرد: دانشمندان چینی و انگلیسی در پژوهش اخیر خود به این نتیجه رسیده اند که مردان چینی، مصرف کننده یک سوم از دخانیات کل جهان هستند. بر اساس این پژوهش، حدود یک سوم از جوانان چینی ممکن است در آینده با ادامه این عادت بد، جان خود را از دست بدهند. این پژوهش همچنین نشان داد دو سوم از مردان چینی سیگاری هستند و بیشتر آنها از جوانی به سیگار روی آورده اند.

انتظار می رود با راکد ماندن رشد جمعیت این کشور، تعداد مردان چینی ۶۰ سال به بالا تا سال ۲۰۳۰ دو برابر و تعداد افرادی که هر ساله بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند سه برابر شود.

این در حالی است که در سالهای اخیر استعمال سیگار میان زنان چینی به شدت کاهش یافته است. تنها حدود ۱۰ درصد از زنان مسن این کشور سیگاری هستند. این در حالی است که نتایج یک پژوهش دیگر نشان داد محبوبیت استعمال سیگار میان دختران نوجوان در برخی مناطق چین افزایش یافته است.

این پژوهش هفته گذشته در مجله پزشکی " لنست " انگلیس منتشر شد و با همکاری دانشمندان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری چین، دانشگاه علوم پزشکی این کشور و دانشگاه آکسفورد انگلیس انجام شده است.