به گزارشافکارخبر، خبرگزاری «آناتولی» ترکیه نوشت، «علاء» و «جمال» فرزندان حسنی مبارک رئیس‏‎جمهور اسبق مصر از زندان «طره» آزاد شدند.

دادگاه جنائی شمال قاهره روز دوشنبه گذشته حکم آزادی پسران حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر را صادر کرد.

دادگاه جنایی قاهره طی ماه می گذشته، فرزندان رئیس جمهور اسبق مصر را به سه سال زندان و پرداخت غرامت به اتهام سوءاستفاده مالی از کاخ های ریاست جمهوری این کشور محکوم کرده بود.