دولت ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که داعش مظنون اصلی انفجارهای انتحاری اخیر آنکاراست، اما مخالفان در جریان سوگواری برای قربانیان این حادثه، دولت اردوغان را مسئول ناامنی در پایتخت ترکیه می دانند.

کد خبر: 456388