به گزارشافکارخبر،«عبدالرحمان زاهد»، معاون وزیر خارجه رژیم طالبان که اخیرا مسئول هماهنگی این گروه با دفتر سیاسی قطر بوده است در فرودگاه دبی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

دولت امارات به طالبان گفته است وی بدون مجوز نشست های خود در این کشور را برگزار کرده است.

گفته می شود پاکستان نیز در بازداشت وی با امارات همکاری داشته است. عبدالرحمان زاهد یکی از حامیان ملامنصور، رهبر جدید طالبان بود.