به گزارشافکارخبر، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف) در گزارش جدیدی داده ها و آمار تکان دهنده ای از سوء تغذیه کودکان یمنی منتشر کرد.

بر پایه این گزارش در پی محاصره یمن، از هر ۸ کودک این کشور یک نفر در معرض سوء تغذیه شدید قرار دارد.

یونیسف هشدار داد که حملات ائتلاف سعودی به یمن باعثسوء تغدیه شدید در این کشور شده است.

صندوق کودکان ملل متحد خاطر نشان کرد: مساله نگران کننده ای که در خصوص تغذیه کودکان وجود دارد، بسته بودن یا ویران شدن راه های مواصلاتی است که امکان رساندن غذا به کودکان یمنی را مشکل کرده است.

سران ائتلاف سعودی بیش از ۷ ماه است که یمن را هدف حملات گسترده هوایی قرار داده و برای واردات غذا و وسوخت محدودیت ایجاد کرده اند.