به گزارش افکارخبر، دو مقام ارشد دولت ترکیه گفتند که آنکارا با دوره انتقالی در سوریه که طی آن اسد ظرف ۶ ماه از قدرت کنار رود، موافق است.

این دو مقام ترکیه ای گفتند که طرحی مطرح است که براساس آن اسد می‌تواند ۶ ماه در قدرت بماند و ما این را می‌پذیریم چرا که این طرح رفتن اسد را تضمین می کند.

این مقامات ترکیهای با اشاره اینکه در این زمینه آنکارا و واشنگتن با هم هماهنگ هستند، افزود: هنوز زمان آغاز این ۶ ماه دقیقا مشخص نیست اما فکر میکنیم این زمان طولانی نیست.