به گزارشافکارخبر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه حمله هواپیماهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان به بیمارستان پزشکان بدون مرز و وابسته به یونیسف و سازمان بهداشت جهانی در صعده یمن را به شدت محکوم کرد.


افخم اظهار داشت: متجاوزین به یمن ویرانی کامل این کشور را هدف قرار داده و بمباران روزمره و بی وقفه شهرهای مختلف شرایط بسیار ناگوار و وخیم انسانی را در این کشور پدید آورده است.


سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: عربستان و دیگر کشورهای ائتلاف عربی، یمن را در مرز فاجعه انسانی قرار داده‌اند و کینه توزانه تلاش دارند راه‌های اندک باقیمانده کمک‌های انسانی و درمانی به مردم یمن را نیز سخت و مسدود کنند.


سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بیانیه صریح دبیرکل سازمان ملل متحد در محکومیت این حمله و نام بردن برای نخستین بار از کشور رهبری کننده تجاوز یاد آور شد: متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی کماکان با سکوت و مواضع ضعیف خود نسبت به جنایات جنگی رخ داده در یمن دست متجاوزین را در انجام جنایات هولناک علیه مردم بی دفاع این کشور بازگذاشته و کار به جایی رسیده که ائتلاف مذکور از حمله به بیمارستان تحت پوشش نهادهای انساندوستانه بین‌المللی نیز ابایی ندارد و بی تردید تعلل در ملزم ساختن متجاوزان به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت اقدامات مرگبار خود موجب گسترش آشوب، تروریسم و ناأمنی بی سابقه در منطقه شده است.