به گزارشافکارخبر،خبرگزاری رویترز به نقل از اهالی عدن تأکید کرد که اوضاع این شهر در حال بدتر شدن است.

عناصر مسلح با ایجاد ایست و بازرسی و یورش به دانشگاه‌ها و بازارها در مناطق مختلف در حال ایجاد رعب و وحشت هستند.

رویترز خاطرنشان کرد که قدرت گرفتن تروریستها در عدن، آینده " عبد ربه منصور هادی " رئیس جمهور مستعفی و فراری را که از سوی عربستان پشتیبانی می شود، تهدید می کند.

بر اساس این گزارش، ائتلاف آمریکایی - سعودی با گروه های تکفیری و تروریستی در یمن به توافق رسیدهاند، تا از بروز هرگونه درگیری بین طرفین جلوگیری شود.