به گزارشافکارخبر، سقوط و بازپس گیری مکرر شهرستان ها در شمال افغانستان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اتفاق، طالبان افغانستان شهرستان «درقد» در ولایت تخار را به تصرف درآوردند. این شهرستان هم مرز با تاجیکستان است.

گزارش ها حاکی از آن است که پس از حمله نیروهای امنیتی افغانستان برای بازپس گیری شهرستان های «خواجه» و «دشت ارچی» در ولایت های تخار و قندوز، طالبان به سوی «درقد» مجبور به عقب نشینی شده و این منطقه را به تصرف در آورده اند.

گروه طالبان تصرف درقد را تایید کردند اما از عقب نشینی خود از دشت ارچی ولایت قندوز چیزی نگفته اند.