به گزارشافکارخبر، معاون وزیر امورخارجه آمریکا در گفتگو با شبکه فرانس ۲۴ درباره بحران سوریه و نقش ایران در حل آن سخن گفت. " آنتونی بلینکن، " معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «پیدا کردن راه حل برای بحران سوریه بدون ایران کار دشواری است.»