به گزارش افکارخبر، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در گفتگو با بی. بی. سی عربی درباره روابط رسمی مصر و جنبش حماس اظهار داشت: رابطه ما با حماس قطع نشده است اما در سطح دستگاه های امنیتی است.

وی در این مصاحبه که شب گذشته پخش شد درباره گذرگاه رفح به عنوان تنها گذرگاه نوارغزه و ارتباط با خارج گفت: گذرگاه رفح گاهی گشوده می شود اما بازگشایی دائمی آن نیازمند امنیت و ثبات است.

رئیس جمهوری مصر در ادامه گفت: گذرگاه رفح در نزدیکی منطقه حساس در سیناء است و ما هنوز امنیت و ثبات کامل در سیناء را محقق نکرده ایم.