به گزارش افکارخبر، " محمد علان " اسیر فلسطینی که برای لغو بازداشت موقتش بیش از ۶۰ روز دست به اعتصاب غذا زده بود، شب گذشته آزاد شد.

رژيم صهيونيستي در ماه سپتامبر عليرغم اينکه پيشتر دستور لغو بازداشت علان را (پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا) صادر کرده بود، وي را به محض خروج از بيمارستان برزلاي عسقلان بازداشت کرد.