به گزارش افکارخبر، استانداری دیاربکر اعلام کرد که ۲۲ روستای شهرستانهای لیجه و هانی در این استان از شب گذشته تا اطلاع بعدی مشمول مقررات حکومت نظامی شده اند.

عملیات نیروهای نظامی برای دستگیری عناصر پ. ک. ک، و جلوگیری از آسیب دیدن غیرنظامیان مهمترین دلیل برقراری مقررات حکومت نظامی در منطقه اعلام شده است.

استانداریهای مناطق مختلف کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه در ماههای اخیر حکومت نظامی و مناطق فوق العاده اعلام کرده اند.

منابع ترک می گویند که طی شش ماه گذشته به دنبال درگیری بین نیروهای دولتی و پ. ک. ک هزاران نفر از نیروهای حزب کارگران کرد ترکیه و نزدیک به ۲۰۰ نفر از نیروهای دولتی کشته شده اند.

نظامیان ترکیه همچنین ازدستگیری صدها نفر درارتباط با پ.ک.ک خبر داده اند.