به گزارش افکارخبر، گروهی از خودروهای امنیتی فدرال آمریکا کامیونی را همراهی می‌کنند که بنا بر گزارش‌ها یک موشک هسته‌ای را حمل می‌کرد. به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی تدابیر ایمنی بسیاری، ‌ شامل خودروهای زرهی مسلح و چندین بالگرد، را به کار گرفته‌اند.

زمانی که کاروان از کنار راننده‌ای در حال فیلمبرداری رد می‌شد، یکی از خودروهای زرهی به عقب کامیونی که اسکورتش می‌کرد برخورد کرد.

فیلم