به گزارشافکارخبر،در سفر نخست وزیر روسیه به آمریکا هنگام عبور از خیابان، اوباما مدودف را به صرف خوردن همبرگر دعوت می کند، گفته می شود که این دعوت بسیار به صورت اتفاقی و پیش بینی نشده رخ داده است ولی با توجه به تعداد زیاد عکاسان و تشریفات مشاهده شده در عکس چنین به گمان نمی رود.
در ادامه از این تصویر دیدن می کنیم:
مدودف مهمان اوباما به صرف همبرگر + تصاویر
مدودف مهمان اوباما به صرف همبرگر + تصاویر
مدودف مهمان اوباما به صرف همبرگر + تصاویر
مدودف مهمان اوباما به صرف همبرگر + تصاویر
مدودف مهمان اوباما به صرف همبرگر + تصاویر
مدودف مهمان اوباما به صرف همبرگر + تصاویر