به گزارشافکارخبر،بر اثر انفجار در دفتر موسوم به " هیئت شرعی " گروه جبهه النصره در شهر عرسال لبنان، ۱۰ نفر از جمله " عثمان منصور " رئیس هیئت موسوم به " علمای قلمون " کشته شدند.

خبرنگار العالم تأکید کرد که جبهه النصره از این دفتر که در شهرک "السبیل" قرار دارد، به عنوان "دادگاه شرعی" استفاده می کرد.