به گزارشافکارخبر،این منابع افزودند: ارتش و کمیته های انقلابی یمن با کمک اهالی شبوه توانستند منطقه استراتژیک " حصن المترب " مشرف بر منطقه " الحرجه " و " وادی النحر " را پس از درگیری با مزدوران " عبد ربه منصور هادی " رییس جمهوری مستعفی و فراری یمن و عناصر " القاعده " و با وجود پرواز هواپیماهای جنگی پشتیبانی سعودی، از سیطره گروه های مسلح، خارج کنند.
منابع ارتش یمن خاطرنشان کردند، در این نبرد تلفات جانی و خسارات مادی سنگینی به دشمن وارد شد.

کشته شدن سرکرده یک گروه مسلح در یمن

درگیری های شدید در "الوازعیه" و شماری از مناطق میان استان های "تعز" و "لحج" به کشته شدن شماری از تروریست ها از جمله "احمد عبده محمد" از سرکردگان نیروهای مزدور هادی منجر شد.