به گزارشافکارخبر،دولت مصر با آغازِ آزمایشیِ آب ریختن در کانال آبی مصر در مرزهای جنوبی باریکه غزه که به منظور غرق کردنِ تونل های زیرزمینی فلسطینی صورت می گیرد، شهری را در آستانۀ نابودی قرار داد.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین تأکید کرد، کارشناسان شهرسازی پیش از این هشدار داده بودند که اجرای این طرح، به نابودی شهر رفح می انجامد اما به نظر می رسد که دولت مصر، در اجرای این طرحِ خود که از آن به " مبارزه با تونل های قاچاق " تعبیر کرده است، جدی است.

اجرای این طرح، گسل ها و چاله هایی در اراضی شهر رفح ایجاد می کند که تا منازل شهروندان فلسطینی ِ ساکن در نوار مرزی می رسد. این در حالی است که خاکِ این شهر نیز سست است و این مساله ممکن است احتمال بروز فاجعه ای زیست محیطی برای شهروندان فلسطینی را مطرح می کند، زیرا هم احتمال بالا زدن فاضلاب ها هست و هم احتمالِ از بین رفتنِ حوضچه های آب زیرزمینی.

پس از محاصرۀ کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی، مصر نیز از سال ها پیش، با بستنِ گذرگاه رفح را به روی فلسطینی ها بست و فلسطینی ها برای برآوردن ِ نیازهای ضروری نظیر شیرخشک کودکان و دارو و مواد غذایی به ایجاد تونل های زیرزمینی مرزی روی آوردند. دولت مصر، قصد دارد تمام تلاش خود را به هر قیمتی که باشد، برای از بین بردن این تونل ها به کار بگیرد.