به گزارش افکارخبر، " مرکز اطلاع رسانی فلسطین " تأکید کرد، بیش از ۷ گروه ویژه از نیروهای رژیم صهیونیستی برای حفاظت از شهرک نشینان در محوطه مسجد الاقصی مستقر شدند.

این گزارش حاکی است، ۳۶ شهرک نشین با حمایت نیروهای پلیس صهیونیستی در محوطه مسجد الاقصی تردد کردند که نمازگزاران فلسطینی با فریاد الله اکبر به مقابله با آنان برخاستند.

پلیس صهیونیستی کارت شناسایی نمازگزاران فلسطینی را که در برابر شهرک نشینان صهیونیست ایستادند، مصادره کرد.

همچنین مزدوران صهیونیست "محمد ابو هدوان" جوان فلسطینی را پس از ضرب و جرح شدید، بخاطر حضور با تراکتور کشاورزی در قدس بازداشت کرده و به مرکز بازجویی در بخش قدیمی قدس انتقال دادند.