به گزارش افکارخبر، یک منبع نظامی در گفت و گو با خبرگزاری یمنی سبا گفت: توپخانه ارتش و کمیته های مردمی، دو پایگاه القرن و برج الجابری و یک پایگاه نظامی دیگر در جنوب الکبری را بمباران کرد.

وی افزود: پس از بمباران این مواضع، خودروهای امدادی سعودی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

این منبع خاطرنشان کرد، واحدهای موشکی و توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی، سامانه های موشکی عربستان در پایگاه نظامی الحماد را با چندین موشک گراد و هم چنین پایگاههای نظامی دیگر درغرب عربستان و دو پایگاه المخروق و جبل همدان در نجران را هدف قرار دادند.