به گزارشافکارخبر،سپهبد " صدقی صبحی " این مطلب را در همایش " استراتژی قومی پیشنهادی برای مبارزه با تروریسم و پیامدهای تروریسم محلی، منطقه ای و بین المللی " بیان کرد.

وی افزود: ارتش مصر خطر افراط گرایی و تروریسم برای ملت ها را درک کرده و برای ریشه کن کردن ریشه های آن در مصر تلاش می کند.

صبحی با اشاره به دشواری مبارزه با تروریسم و لزوم تلاش تمام نهادهای دولت، یادآور شد: دوربین های پیشرفته قادر به رصد فعالیت های تروریستی می باشد اما قادر به متوقف کردن یا مقابله با آن نیست.

وی گفت: مبارزه با تروریسم فقط رویارویی امنیتی نیست بلکه شامل سطوح دینی، اطلاع رسانی و فرهنگی است و به همین دلیل همه باید برای مقابله با آن با یکدیگرهمکاری کنند.