به گزارش افکارخبر، مادرعراقی به فرزند شهید خود قول داد که انتقام تنها فرزندش را خواهد گرفت.

پس از سقوط موصل در خرداد ماه ۱۳۹۳ به دست تروریست های داعش، دهها هزار تن از مردم عراق در پاسخ به فتوای مراجع به ویژه آیت الله سیستانی در قالب نیروهای بسیج مردمی سازماندهی شدند که تاکنون با حمایت و پشتیبانی مستقیم مردم این کشور به پیروزی های متعددی علیه داعش در مناطق مختلف دست یافته اند.
دانلود فیلم