به گزارشافکارخبر، پس از شناسایی این شبکه، شماری از همدستان حملات انتحاری پنجشنبه گذشته در بیروت دستگیر شدند.
ارتش لبنان نیز تصاویر ۳ عامل حملات تروریستی منطقه برج البراجنه در ضاحیه بیروت را منتشر کرد.

فیلم