به گزارشافکارخبر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: پس از شوک خونبارترین حملات تاریخ فرانسه، مطبوعات این کشور روز یکشنبه با بیان حزن و اندوه خواستار اتحاد علیه تندروی و پاسخ به این حملات شدند.
روزنامه محافظه کار " لوفیگارو " که مانند روزنامه چپگرای «لیبراسیون» استثنائا دو روز بعد از این حملات، در روز تعطیل یکشنبه عبارت «اندوه و خشم» به عنوان تیتر خود انتخاب کرد.
روزنامه لیبراسیون نیز با تیتر «من پاریس هستم» به چاپ رسید؛ و این عبارت برگرفته از شعار «من شارلی هستم» است که به طور گسترده در شبکه های اجتماعی منتشر می شود.

من شارلی هستم پس از حملات علیه هفته نامه «شارلی ابدو» در شبکه های اجتماعی منتشر شد.
روزنامه «لوپاریزین» این عبارت را که «باید انتقام بگیریم» برای تیتر خود برگزید.
«لوموند» هم این عنوان را برای خود انتخاب کرد و نوشت «فرانسه در جنگ است. در جنگ هولناکی علیه تروریسم استبدادی، کورو قاتل هستیم.»
روزنامه لوفیگارو هشدار داد که «اکنون همه فهمیدند که هدف از این جنگ چیست.»
نقطه مشترک بین مطبوعات فرانسوی دعوت به وحدت ملی است و روزنامه «ژورنال دو دیمانش» تیتر زد که «جمهوریت برای رویارویی با وحشیگری»