به گزارشافکارخبر،گروه تروریستی داعش با انتشار فیلمی اعلام کرد به زودی حملاتی را در روسیه انجام می‌دهد. سپس زنان روسی را به عقد خود درآورده و فرزندانشان را به بردگی می‌برد.

این فیلم ۲ هفته پس از اینکه داعش مسئولیت انفجار هواپیمای روسی در صحرای سینا را بر عهده گرفت، منتشر شد. به گزارش " میل‌آنلاین " این فیلم شامل تصاویر وحشتناکی از قتل و جنایت این گروه تروریستی است.

گروه تروریستی داعش در این فیلم مدعی شد: "شیران خفته بیدار شدهاند و شمشیرها را برافراشتهاند. ای کفار شما ذرهای شجاعت ندارید. صدای شما دیگر شنیده نخواهد شد. به زودی به سرزمینهای شما میآییم و بر آنها تسلط مییابیم. اقیانوسی از خون به پا میکنیم، زنان شما را به عقد خود درمیآوریم و فرزندانتان را به بردگی میبریم."