به گزارشافکارخبر،در حالی که هیئت تحقیق و دادستان کل جده در چارچوب تحقیقات خود در خصوص حادثه سقوط جرثقیل، بازجویی از هجده مهندس شرکت بن لادن را به عنوان مجری طرح های توسعه در مسجدالحرام، به پایان رساند، منابع الوطن فاش کردند این هیئت برخی مراجع دولتی را به سبب وجود شبهاتی در خصوص ارتباط آنها با این حادثه، برای بازجویی احضار کرد.

به گفته این منابع، تحقیقات درباره حادثه جرثقیل در حال پایان است و گزارش های رسمی ارائه شده نشان می دهد مهندس های ناظر طرح های توسعه حرم، همه اصول ایمنی را رعایت کرده اند.