به گزارشافکارخبر،روزنامه دیلی میل انگلیس، تصاویری از مراحل تغییر چهره اولاند هنگام شنیدن این خبر را ثبت و منتشر کرده است.

اولاند با شنیدن این خبر در بهت و حیرت فرو رفته و چهره اش به تدریج در هم می شود؛ به ویژه آن که چند دقیقه بعد با شنیدن صدای انفجاری که استادیوم را لرزاند، از در مخفی و با بالگرد مجبور به فرار شد.

دوربین خبرنگاران مراحل تغییر لحظه به لحظه چهره اولاند را تا زمان خروج از ورزشگاه با بالگرد و رفتن به وزارت دفاع، به ثبت رسانده اند.

برخی رسانه ها، با انتشار تصویری قدیمی از لحظۀ اعلام خبر حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا، این دو صحنه را با هم مقایسه کرده اند. شباهت های زیاد این دو صحنه قابل توجه است.

۱

۲

۳

۴