به گزارشافکارخبر،پس از آزادسازی سنجار، عملیات آزادسازی مناطق مختلف روستاها و مجتمع های مسکونی توابع سنجار نیز توسط نیروهای مشترک(پیشمرگه، یبکه و دفاع سنجار) ادامه دارد.

تروریست های داعش با بمب گذاری و منفجر کردن خانه ها به منظور پیشگیری از پیشروی نیروهای امنیتی از سنجار یک ویرانه به جا گذاشته اند.

انور متی هدایا عضو شورای استانی نینوا در گفت و گو با خبرنگار العالم گفت: نیروهای پیشمرگه در حال پاکسازی سنجار و خنثی کرد مواد منفجره و نیز مبارزه با باقیمانده های عناصر تروریست که در ساختمانها سنگر گرفته اند، هستند.

نیروهای پیشمرگه موفق شدند چندین روستا را در اطراف سنجار پاکسازی کنند که مهمترین آنها الحیان، السکینه، الوردیه وحردانه است.

سعید مموزرنی مسوول اطلاع رسانی حزب دموکراتیک کردستان عراق در گفت و گو با العالم گفت: تروریست های داعش در سنجار شکست خوردند و نیروهای پیشمرگه در این نبرد به پیروزی رسیدند.

فروپاشی کامل صفوف تروریست ها در نقاط مختلف شهر سنجار باعثفرار گروهی باقیمانده عناصر این گروه تروریستی به شهرهای تلعفر و بعاج شد و قدرت نیروهای پیشمرگه و ناتوانی عناصر داعش برای مقاومت در برابر این نیروها باعثشد مسوولان، ایجاد جبهه های دیگری را در استان با هماهنگی فرماندهی عملیات نینوا خواستار شوند.

نوفل حمادی عاکوب استاندار نینوا به خبرنگار العالم گفت: نکته غافلگیر کننده در جنگ سنجار این بود که ما تصور می کردیم این جنگ چند روز طول بکشد اما فقط در چند ساعت پیروزی نصیب ما شد.

فیلم