به گزارش افکارخبر به نقل از  العالم، "جان مکین" و "لیندزی گراهام" تأکید کردند که اکثر این نیروها باید از کشورهای سنی منطقه و همچنین نظامیان ارتش آمریکا باشند.

این دو نماینده آمریکایی مدعی شدند که دلیل این درخواست، نبرد این نیروها با داعش است.

آنها همچنین راهبرد کنونی آمریکا را ناموفق توصیف کردند.

گراهام افزود، که حدود 10 هزار نفر از این نیروها باید آمریکایی باشند.