به گزارش افکارخبر ،  سایت "سی.ان.ان عربی" به نقل از یک منبع فرانسوی افزود:  صلاح عبدالسلام، لوازم انفجاری را قبل از حملات پاریس از فروشگاهی در این شهر خریداری کرد.

روزنامه فرانسوی "لوپاریزیان" نیز با اشاره به خرید مواد منفجره توسط عبدالسلام، خاطرنشان کرد که به اذعان سی.ان.ان، وی این مواد را از یک فروشگاه مواد منفجره آتشزا در شهرکی در شمال پاریس خریده است.

بر اساس این گزارش، با انتشار نام و عکس عبدالسلام در فهرست افراد تحت تعقیب از سوی مقام های ذی ربط پاریس، مسئول فروشگاه مواد آتش زا، مساله خرید مواد منفجره از این فروشگاه را به دستگاه های امنیتی پاریس اطلاع داد.

این خبر پس از آن منتشر شد که وکیل "علی اولکادی" وکیل مدافع یکی از دوستان صلاح عبدالسلام، ادعا کرد که عبدالسلام یک روز پس از حوادث تروریستی پاریس در کافه ای در بروکسل دیده شده است.

افشای این اطلاعات از سوی این وکیل، موجب نگرانی مقام های بلژیکی شد.

بر اساس این گزارش، فردی که خود را صلاح عبدالسلام ساکن بلژیک معرفی کرده بوده، یک روز پس از حملات مرگبار پاریس، سوار بر خودرویی به سمت مرز بلژیک، در یک ایست بازرسی توسط ژاندارم‌های فرانسوی مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت و از آنجا که در آن زمان هنوز تحت تعقیب نبود، بدون هیچگونه مشکلی این ایستگاه بازرسی را پشت سر گذاشت.

در حملات تروریستی 13 نوامبر جاری در پاریس، 130 تن کشته و دست کم 352 نفر زخمی شدند.