به گزارش افکارخبر، پاریس هم اکنون میزبان نشست سران کشورهای جهان برای بررسی تغییرات آب و هوایی است.

برنامه تجمع کفش ها توسط سازمان غیردولتی آفاز برگزار شد. بر این اساس افراد به جای حضور در راهپیمایی کفش های خود را در این تجمع قرار دادند.


شماری از چهره های مشهور جهان از جمله بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و پاپ فرانسیس رهبر واتیکان نیز کفش های های خود را به این تجمع فرستاده اند.

قبل از این قرار بود نزدیک به 20 هزار نفر به هنگام نشست تغییرات آب و هوایی در پاریس دست به تظاهرات بزرگی بزنند اما پس از حملات مسلحانه اخیر در این شهر، مقامات فرانسوی تصمیم گرفتند با اعمال حالت فوق العاده، برگزاری هر گونه تظاهرات و راهپیمایی را ممنوع کنند.

مقامات فرانسوی حدود 24 نفر از رهبران تجمعات و راهپیمایی های زیست محیطی را نیز تحت بازداشت خانگی قرار دادند تا مانع از برگزاری چنین راهپیمایی هایی شوند.

با این حال تجمعات و تظاهرات پراکنده ای در پاریس برگزار شد که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد.