به گزارش افکارخبر، نتایج یک تحقیق دانشگاهی که روز سه شنبه در آمریکا منتشر شد نشان می دهد گروه تروریستی داعش در شبکه اینترنت، 300 هوادار فعال آمریکایی دارد.