به گزارش افکارخبر، صاحب یک مرکز خالکوبی در شهر تل آویو با درخواست جوانی یهودی مواجه شد که خواهان خالکوبی نشان داعش و القاعده بر بدنش بود و این تصمیم وی سبب شد تا پلیس رژیم صهیونیستی برای یافتن وی اقدام کند.

صاحب مرکز خالکوبی در تل آویو در گزارش خود به پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جوانی وارد دفتر کار او شده و لباس خود را در آورده است و درحالی که پرچم القاعده روی شانه او خالکوبی شده بود، از او خواسته است تا پرچم داعش را نیز بر شانه دیگرش خالکوبی کند.

پس از این گزارش، نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در دفتر وی حاضر شدند و با استقرار در محل، برای یافتن این فرد تلاش کردند و یک ساعت بعد او را که در حال پرسه زدن در خیابان بود، پیدا کردند.

بر اساس این گزارش، مشخص شد که مسئله پیشینه جنایی ندارد و زمانی که علت این کار را از او پرسیدند، پاسخ داد که در رسانه ها نشان داعش را مشاهده کرده و آن را برای خالکوبی کردن روی بدنش مناسب دیده است.