به گزارش افکارخبر، یک منبع امنیتی به شبکه تلویزیونی روسیا الیوم گفت: نیروهای دستگاه امنیت فدرال روسیه اسلام حاجیف 34 ساله را در مرکز تجارتی اروپا در مسکو دستگیر کردند.

وی افزود: دستگیری حاجیف بعد آن صورت گرفت که اطلاحات نشان می دهد وی صندوقدار داعش در مرکز داغستان در جنوب روسیه است.