به گزارش افکارخبر، خالد بحاح نخست وزیر دولت خود خوانده یمن عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری این کشور را تهدید کرد که اجازه تکرار اشتباه را نخواهد داد و برهم زدن وضعیت موجود باید پایان یابد.

بحاح این تهدید را بعد از آن مطرح که عبدربه منصور هادی بدون مشاوره با وی، دست به اصلاحات وزاری زد.

عبدربه منصور هادی پنج وزیر دولت بحاح از جمله ریاض یاسین سرپرست وزارت خارجه او را برکنار کرد. بحاح این اقدام عبدربه منصور را غیرقانونی خواند.

این وضعیت اشاره روشنی به شدت اختلافات بین عربستان و امارات دارد زیرا عربستان از عبدربه منصور هادی و امارات از خالد البحاح حمایت می کند.