به گزارش افکارخبر، فعالان و انقلابیونِ دمکراسی خواه در عربستان روز جمعه آینده را «روز همبستگی بزرگ» اعلام کردند و خواستار آن شدند که به منظور اعلام همبستگی با آیت الله نمر باقر النمر و سایر محکومان به اعدام، نماز جمعه یکپارچه ای را در میدان «القلعه» در شهر قطیف عربستان برگزار شود.

در پیام انقلابیون آمده است رژیم نابخرد آل سعود فکر می کند که با اعدام آیت الله نمر باقر النمر می تواند انتقام گیری کند و رویای خود را تحقق بخشد، غافل از آنکه نمی تواند تحرکات مردمی در استان قطیف را متوقف کرده و جلوی خواسته های آنها را بگیرد.

در این پیام همچنین آمده است حماقت آل سعود در اجرای حکم اعدام آیت الله نمر پیامدهای وخیمی برای حکومت سعودی خواهد داشت. شیعیان ایمان راسخ دارند که عزت و کرامت آنها در شهادت است. آنچه لازم بود آیت الله نمر بگوید گفت و به رسالت خود در ایجاد نسلی آزادی خواه و حق طلب عمل کرد.

این پیام تاکید کرد که اجرای حکم اعدام آیت الله نمر بر تحرک به حق و مشروع مردم برای حمایت از شیعیان در برابر دستان ترور آل سعود و دامنه اعتراض ها در شهرهای شیعه نشین خواهد افزود.