به گزارش افکارخبر، یک منبع عراقی در گفتگو با المیادین افزود: دولت عراق و دولت محلی استان نینوا برای جلوگیری از ورود نیروهای خارجی به کشور بدون موافقت رسمی هماهنگی می کنند. نیروهای ترکیه ای به همراه توپخانه در پایگاه «زلیکان» نزدیک شهر موصل مستقر خواهند شد. نیروهای مردمی آزادسازی نینوا، اعزام نیروهای ترکیه ای را برای کمک به این نیروها در عملیات آزادسازی موصل خواستار شد.