بر اساس تحقیقی، کشورهای آمریکا، یمن و سوئیس به ترتیب با 88.8، 54.8 و 45.7 درصد، بالاترین سرانه حمل سلاح در دنیا را به خود اختصاص داده اند.یعنی از هر 100 آمریکایی تقریبا 89 نفر سلاح گرم در اختیار دارد.

کد خبر: 470200