به گزارش افکارخبر،روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی بیان این مطلب، درباره "ائتلاف اسلامی" و نوع برخورد مقام های سعودی و مسئولان لبنانی با آن خاطرنشان کرد، محمد بن سلمان به منزله رهبر این ائتلاف سخن گفت که تصمیم لبنان (برای شرکت در این ائتلاف) درجیبش است. این درحالی است که تصمیم (شرکت یا عدم شرکت در ائتلاف) به سازوکاری قانونی و نظر هیئت وزیران و مجلس نمایندگان و امضای رئیس جمهور در لبنان نیاز دارد. دو نهاد (هیئت وزیران و مجلس) از کار افتاده اند و سومین نهاد (ریاست جمهوری) نیز در انتظار انتخاب رئیس خود به سر می برد.

در این میان، محمد بن سلمان سخن خود را مختصر کرد و جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نگذاشت. او نه تنها لبنان را در جرگه کشورهایی نظیر اندونزی که هنوز تصمیم نهایی خود را درخصوص مشارکت در این ائتلاف اعلام نکرده اند، قرار نداد بلکه با قاطعیت گفت که لبنان عضو این ائتلاف است.

تماس های سیاسی در بیروت از بامداد دیروز بعد از اعلام تشکیل این ائتلاف آغاز شد. این درحالی است که هیچ یک از نمایندگان نیروهای سیاسی بزرگ لبنان، حاکمیت لبنان را به عنوان یک خط قرمز در برابر آل سعود ترسیم نکردند. هیچ کس نگفت که آنچه انجام شده است، نقض قوانین و موازین در روابط بین المللی بین "دو کشور مستقل" به شمار می رود.

نه تنها هیچ گروهی در لبنان، اقدام عربستان در ملحق کردن لبنان به ائتلافش را تحقیر نهادهای لبنانی و مکانیزهای تصمیم گیری در آن و بی احترامی به موازنه های سیاسی حاکم در کشور قلمداد نکرد، بلکه برعکس، سعد حریری رئیس جریان المستقبل لبنان - همسو با پیام ماه اوت فواد سنیوره نخست وزیر اسبق لبنان به عبدالله بن عبدالعزیز شاه سابق سعودی در سال 2007 میلادی، از این اقدام محمد بن سلمان ستایش کرد. سنیوره در پیام خود خطاب به راس هرم خاندان سعودی در ریاض گفته بود "ما خط دفاعی اول شما هستیم".

سعد حریری گفت: طبیعی است که تشکیل ائتلاف از ریاض و از زبان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد اعلام شود. حریری این گام را - نظیر همه اظهارات و موضعگیری های حکام آل سعود- تاریخی توصیف کرد.

تمام سلام نخست وزیر لبنان نیز مانند کسی که جرائت مخالفت با تمایلات آل سعود را ندارد، بیانیه ای بسیار ناچیز صادر کرد و در آن از اعلام عربستان در تشکیل ائتلاف، زبان به ستایش و مدح و ثنا گشود و گفت که حکام جزیره العرب از وی درباره پیوستن لبنان به ائتلاف کسب نظر کرده اند و وی از آن استقبال کرده است.

تمام سلام بعد از مدح و ستایش بی شمار از محمد بن سلمان شاهزاده سعودی گفت: هرگونه اقدام اجرایی از طرف لبنان در چارچوب ائتلاف اسلامی جدید با استناد به چارچوب های قانونی و قانون لبنان بررسی و با آن برخورد خواهد شد.