به گزارش افکارخبر،این سازمان روز چهارشنبه 16 دسامبر در گزارشی با عنوان " نگاهبان اروپا" خاطرنشان کرد، مقامات ترکیه، مهاجران را به بازداشتگاههای دورافتاده ای می برند تا آنها با دنیای خارج هیچ ارتباطی نداشته باشند و گزارشهایی دال بر بدرفتاری و ضرب و جرح زندانیان نیز وجود دارد.

این سازمان تصریح کرد، 100 مورد مستند برای اخراج پناهندگان سوری از ترکیه و انتقال آنان به عراق و سوریه وجود دارد و ما نگران این هستیم که تعداد واقعی بسیار بیشتر از این باشد و برخی افراد را از ترکیه اخراج و به افغانستان منتقل کرده باشند.

این سازمان حقوقی تاکید کرد که برخی منابع مالی اروپایی صرف احداث برخی بازداشت گاهها می شود که حقوق افراد در آن نقض می شود.

در همین حال یک مسوول بلند پایه ترکیه با تکذیب این خبر گفت: کمتر از یک درصد از پناهندگان سوری با محدودیت مواجه هستند.

ترکیه از ابتدای جنگ 2011 میزبان حدود2/2 میلیون پناهنده سوری بود و با وجود این که صدها هزار نفر به کشورهای اتحادیه اروپا مهاجرت کرده اند اما ترکیه هنوز میزبان بیشترین تعداد پناهندگان است.

اتحادیه اروپا و آنکارا ماه گذشته به توافق رسیدند که این اتحادیه علاوه بر اعطای مزایای دیگر از جمله معافیت شهروندان ترک از دریافت ویزا برای ورود به اروپا درصورت ایجاد محدودیت ترکیه برای سرازیر شدن مهاجران؛ به این کشور کمک هایی به ارزش 2.3میلیارد دلار ارایه دهد.