به گزارش افکارخبر،آلکسی مشکوف اعلام کرد: ترکیه همچنین باید تضمین دهد که چنین حادثه ای در آینده اتفاق نخواهد افتاد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه گفت: پرداخت غرامت بابت هواپیمای جنگی روسیه که ترکیه آن را ماه گذشته در نزدیکی مرز ترکیه - سوریه سرنگون کرد، امکان پذیر نیست.