به گزارش افکارنیوز،
فراکسیون کرد التغییر، خواهان پایان سیطره این حزب بر نهادهای مهم اقلیم کردستان ، پارلمان و نهاد قضائی منطقه شد.

التغییرهمچنین بر ضرورت برگزاری نشستی  درباره  تعیین طرح دموکراتیک ملی برای تعیین روشهای امنیتی مشترک تاکید کرد.

فراکسیون التغییر با صدور بیانیه ای در پایان نشست شورای ملی خود در سلیمانیه که سومریه نیوز نیز یک نسخه از آن را منتشر کرد، یادآور شد : حزب دموکرات کردستان هنوز به سیاستهای نادرست خود ادامه می دهد و دراتخاذ تصمیمات سیاسی ، روابط خارجی ، مسائل اقتصادی و مسائل مربوط به واردات نفت و اداره منطقه یکه تازی می کند.

التغییر افزود:حزب دموکرات کردستان با ادامه کودتای نظامی وسیاسی، خسارتهای زیادی به فرایند سیاسی و آینده مردم وارد کرده است.

این فراکسیون خاطرنشان کرد: درگیری منطقه ای و بین المللی و آمدن نیروها با تابعیتهای مختلف به منطقه مستلزم این است که برای وضعیت کنونی و آینده جهت حفاظت از خاک کردستان و ساکنان آن از گزند همه طرحها و نقشه ها ؛ سیاست فراگیری اتخاذ کنیم.

این فراکسیون از همه گروههای سیاسی منطقه کردستان خواست برای گذر از این مرحله دشوار به گونه ای  که در خدمت به منافع عالی مردم باشد، تلاش کنند.

یادآور می شود نیجروان البارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق ، 12 اکتبر 2015 چهار وزیر دولت خود از اعضای فراکسیون کرد التغییر را دراوج بحران سیاسی رو به افزایش که تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است برکنار کرد.

این در حالی است که نیروهای امنیتی کردستان ، یوسف محمد صادق رئیس پارلمان منطقه کردستان عراق که از اعضای فراکسیون التغییر بود را از ورود به اربیل پاییتخت منطقه منع کردند.

صادق این  اقدام را کودتا علیه مشروعیت دانست.