سرویس بین الملل افکارنیوز _ بعد از فروپاشی رژیم قذافی اخبار بی شماری از جنایات دیکتاتور لیبی منتشر شده است. اما به نظر میرسد جنایات این سفاک بسیار بیشتر از اخبار منتشر شده فعلی باشد.
لیبی طی حکومت قذافی به سرزمین اسرار تبدیل شده بود. مردم می گویند گفتن تنها یک کلمه کافی بود تابرای همیشه از هستی ساقط شوند.

به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز به نقل از دیلی میل، در تازه ترین اخبار منتشر شده، یک پدر لیبیایی پس از اینکه دخترانش توسط نیروهای قذافی مورد تجاوز قرار گرفتند به گفته خودش برای حفظ آبرو و پاک کردن این لکه ننگ سر هر سه دخترش را از تن جدا کرد. این سه خواهر ۱۵،۱۷ و ۱۸ ساله توسط سربازان قذافی در مدرسه ای در طمینه نزدیک منطقه مصراته مورد تجاوز قرار گرفته اند. به گزارش پزشکان حقوق بشری در لیبی وقتی این سه دختر بیگناه به خانه برمیگردند پدرآنها سرشان را گوش تاگوش می برد.

به گفته مسئولان حقوق بشری این تنها یکی از جنایات نیروهای قذافی در این شهر می باشد. علاوه بر این آنها از شهروندان عادی به عنوان سپر انسانی استفاده میکردند، کودکان را بر روی تانکهایشان قرار می داده اند تا هواپیماهای ناتو به آنها شلیک نکنند و نیز از تجاوز به عنوان سلاحی بر علیه مخالفان استفاده می کرده اند.
شاهدان می گویند نیروهای قذافی ۱۰۷ اسیر را به عنوان سپر انسانی برای حفظ تجهیزات خودشان در برابر حمله ناتو در مصراته استفاده می کرده اند. یکی از شاهدان میگوید سربازان قذافی وارد یک دبستان شده اند و در آنجا به زنها و دختران نوجوان تجاوز نموده اند.

مدارکی پیدا شده است که نشان میدهد به دستور قذافی از رساندن آب و غذا به مصراته جلوگیری می شده تا شهروندان آنجا از گرسنگی بمیرند. علاوه بر این نیروهای قذافی به بیمارستانها، درمانگاهها و حتی آمبولانس ها نیز حمله می کرده اند.

با عقب نشینی نیروهای قذافی ابعاد بیشتری از جنایات آنها فاش می شود. هم اکنون چنیدین نهاد بین المللی به دنبال جمع آوری اسناد و مدارک این جنایات هستند.